Menu Close
mg

జానకి కలగనలేదు

చిత్రం :  రాజ్ కుమార్ (1983)
సంగీతం :  ఇళయరాజా
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, సుశీల

పల్లవి :

జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
ఆనాడు ఎవరూ అనుకోనిది ఇనాడు మనకు నిజమైనది
ఆ రామాయణం... మన జీవన పారాయణం
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు

చరణం 1:

చెలిమనసే శివధనస్సయినది తొలిచూపుల వశమైనది
వలపు స్వయంవరమైనపుడు గెలువనిది ఏది
ఒక బాణం ఒక భార్యన్నది శ్రీరాముని చిరయశమైనది
శ్రీవారు ఆ వరమిస్తే సిరులన్ని నావి
తొలి చుక్కవు నీవే.. చుక్కానివి నీవే
తుదిదాకా నీవే.. మరు జన్మకు నీవే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు

చరణం 2 :

సహవాసం మనకు నివాసం సరిహద్దు నీలాకాశం
ప్రతిపొద్దు ప్రణయావేశం పెదవులపై హాసం
సుమసారం మన సంసారం మణిహారం మన మమకారం
ప్రతిరోజు ఒక శ్రీకారం పరవశ శృంగారం
గతమంటే నీవే కథకానిది నీవే
కలలన్ని నావే కలకాలం నీవే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు
ఆనాడు ఎవరూ అనుకోనిది ఈనాడు మనకు నిజమైనది
ఆ రామాయణం... మన జీవన పారాయణం...
లలలలల లలల... లలలలల లలల... లలలలల లలల

Posted in September 2021, పాటలు