Menu Close

Category: సమీక్షలు

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | అక్టోబర్ 2020

గతసంచిక తరువాయి » తెలుగు జాతి, భాష మొదలైన వాటి ప్రాచీనతను నిరూపించడానికి ముఖ్యమైన వారిలో ‘నాగులు’ ఒకరు. ప్రాచీన బౌద్ధగ్రంథాలలో ఆంధ్రదేశాన్ని నాగభూమిగా వర్ణించారు. పల్లవ రాజ్యస్థాపకుడైన వీరకూర్చవర్మ మహారాజు నాగుల ఇంటి…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | సెప్టెంబర్ 2020

గతసంచిక తరువాయి » నా మదిలో మాట “మన” అనుకొన్న దానిని గూర్చి ఎంత తెలుసుకొన్నప్పటికీ మరింత తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. మనం తెలుగువారం లేక ఆంధ్రులం. కాబట్టి మన పుట్టు పూర్వోత్తరాలను, జాతిని, చరిత్రను, సాహిత్య…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | ఆగష్టు 2020

గతసంచిక తరువాయి » శ్రీమదాంధ్ర మహా భారతము – నన్నయ పద్యం – అంతరార్థం “అమితాఖ్యానక శాఖ లం బొలిచి వేదార్థామల చ్ఛాయమై సుమహాద్వర్గ చతుష్క పుష్పవితతిన్ శోభిల్లి కృష్ణార్జనో త్తమ నానాగుణ కీర్తనార్థఫలమై…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | జూలై 2020

గతసంచిక తరువాయి » నా ముక్తక మౌక్తికాలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అల్పాక్షరాలలో అనల్పార్థ రచన ముక్తకం. అలంకార, వర్ణనాదులతో పఠితకు ఆహ్లాదాన్ని రసానుభూతిని కల్గిస్తూ నిర్ణీత మార్గంలో నడిచే రచన పద్యం. పై…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | జూన్ 2020

గతసంచిక తరువాయి » పిల్లల సందడి అణగగానే సరోజ గొంతు సవరించుకొని, “ఆత్మీయ అతిధులకు ఆనందాంజలులు – చల్లని ఈ సాయంకాలంలో మా ఆలోచనలను, ఆశయాలను, ఆనందాలను మీతో పంచుకోవాలని ఎంతో ఆశగా ఉంది.…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | మే 2020

గతసంచిక తరువాయి » “మీరు కంటినిండా నిద్ర పోవాలంటే నా ప్రయత్నం గూర్చి మీరు వినాలి. ఆ ప్లాను మీకు నచ్చినప్పుడే మీకు పూర్తి ఆనందం కలుగుతుంది. అందుకని ఇంకొక అరగంట గడిపి నా…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | ఏప్రిల్ 2020

గతసంచిక తరువాయి » చక్కని రాజమార్గమే యుండగా… “అది కాదురా! నాలుగురోజులనాడు మా తమ్ముడు మరదలు వచ్చారు. వారేగాదులే అంతకుమునుపు మా మొహాలు చూడని వారు కూడా ఇప్పుడు అది పనిగా వచ్చి ఆప్యాయత…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | మార్చి 2020

కథంటే పరిమిత పాత్రలతో, సంఘం యొక్క, సమాజం యొక్క, వ్యక్తిగత సమస్యలకు అద్దం పట్టేది, పరిష్కారాలు చూపించే రచనా ప్రక్రియ కథ. కథలో పాత్రలు, సమయం పరిమితంగా ఉంటాయి. నాలుగు లేక ఐదు పేజీలదయితే…

తెలుగు సాహిత్య చంద్ర చంద్రికలు | ఫిబ్రవరి 2020

ముందుమాట: ఆంధ్రదేశంలో కవులకు కొదవలేదు. ‘old is gold’ అని కొందరు పద్య రచనను తిరిగి వెలుగులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అట్టి వారిలో, ఒక తెలుగు అధ్యాపకురాలిగా, భాషాభిమానిగా నా వంతు కృషిని…

గ్రంథ గంధ పరిమళాలు | జనవరి 2020

వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘విశ్వాసము-పరిచయం’ గతసంచిక తరువాయి » “వచ్చేనండి నన్నుఁ బసిపట్టి, రైలొద్ద దాని దాఁకనైతి దాని గోఁక నైతి” “…..జాలి మాలితి నా కూలి కూలిపోను.” “…..బట్టుకొందుఁ గ్రింది తట్టు…